Upload a missing promotion

Tesco Lotus promotion - 18/06/2563 - 08/07/2563 - page 1 - NO LONGER VALID

Tesco Lotus promotion - 18/06/2563 - 08/07/2563 - page 1 - NO LONGER VALID

1 3
<retailer> - <MM/DD/YYYY - MM/DD/YYYY> - Sales products - ,<products from flyers>. Page 1
1 3

Scroll through this Tesco Lotus promotion valid from 18/06/2563 to 08/07/2563 to see the latest sales. On 2 pages of the current promotion, you will find the best goods from the Hypermarkets and Supermarkets category. If you want to save on your next shopping trip to Tesco Lotus, don't forget to look through the entire promotion from page 1 to page 2. If you want to shop smart and save on your next shopping trip to Tesco Lotus, don’t miss the latest weekly catalog full of amazing prices and wonderful promotions. Come back to Th Offer every day to make sure you don’t miss out on great promotions offered by your favourite retailers.

Products in this promotion

TESCO Lotus ร้านขายยา วันที่ 18 มิ.ย. 2563 - 8 ก.ค. 2563 ครบครันสินค้ำเพื่อสุขภาพ พร้อมให้คำปรึกษาโดยเภสัชกรมืออาชีพทุกวัน พบกับร้านขายยาได้ที่หลังแผนกผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม ตรวจวัด BMI แนะนำให้คำปรึกษา ฟรี! พร้อมคำแนะนำ ฟรี! เรื่องยา เวชสำอาง และ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ตรวจเบาหวาน ตรวจวัดความดัน WS! ด้วยตนเอง พร้อมคำแนะนำ WS! doanuiəv ด้วยตนเอง พร้อมคำแนะนำ ค่าที่ได้ ซื้อ 2 ฟรี 1 C-TN HAR TONC Q-TIN DONUTT waตภัณฑ์เสริมอาหาร Immuna - ΤIN Immuna LINGZHI PLU SHIITAKE หลินจือ พลัส ชิตาเกะ คิว-ดิน DIETARY SUPPLEMENT PRODUCT ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 1375 mg x 30 Soft Caps. -TIN IN HAIR TONIC SERUM กล่องละ กล่องละ LINGHE FLLS SHITAKE ary polenet pưoducXtuhi etat Shitake mushro puder DAlptu Tocophers, Detcre 10, Vuin E2. Zinc oale Murgn Sul e Neddace nd Bice n of กล่องละ NG. ALOE BARBAADENSS, QTIN 4A SUHEUNG (DONUTT BRAND) DIETARY SUPPLEMENT PRODUC wdartuiesume foa VAGEINE, PHYTO PURE 590 590 490 GPAG Q-IN HAR IONC 30 A es n0r o 20 ua./ml. n r n R 20n ปป 18 DONUT REGE NEZ THar 7Taic MEGA We care Dietacy Supplement roduct COLLAGEN TRIPEPTIDE ALLICIN MEGA We care romohon usiu REGENEZ GARLIC OIL Capsules Hair Tonic กล่องละ *aon ihu lumssusmu idofauñu ขวดละ กล่องละ 390 229 390 100 Capsules แ 15 ดูแลปัญหาผมร่วงด้วยตนเอง ปัญหาผมร่วงเป็นปัญหาใหญ่ของใครหลายๆ คน ซึ่งอาจจะไม่กระทบต่อร่างกายโดยตรง แต่มีผลกระทบอย่างแรงต่อสภาพจิตใจ บุคลิกภาพ รวมถึงการเข้าสังคม ทำให้ขาดความมั่นใจได้ ถ้าผมคุณร่วงมากกว่า 100 เส้นต่อวันในวันที่ไม่ได้สระผม หรือ 200 เส้นในวันที่สระผม แสดงว่าคุณกำลังมีปัญหาผมร่วงอยู่ ซึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหา Neoplast Nexน Nexca ผมร่วง มีหลายสาเหตุ เช่น ความเครียด เพศและอายุ, การใช้สารเคมีและยาบางชนิด, การขาดสารอาหารหรือโรคต่างๆ เป็นต้น เทคนิคการดูแลตนเองเพื่อลดปัญหาการขาด 299 หลุดร่วงของเส้นผมด้วยตนเองสามารถทำได้ง่ายๆ ดังนี้ 60 plast Neoplast 1. หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีที่ทำให้เกิดอาการระคายเคืองบนหนังศีรษะ 2. เลือกใช้ผลิตภัณฑ์แชมพูหรือเซรั่มดูแลเส้นผมที่มีความน่าเชื่อถือ มีจำหน่ายในร้านขายยา มีการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) และ 5omron BLOOD PRESSURE MONITOR BLO MONIT C-20C-2 ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัย โดยผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะเลือกใช้สารที่ไม่ก่อให้เกิดการแพ้และก่อให้เกิดอาการระคายเคือง 65 3. เลือกรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ และเน้นที่มีสารอาหารที่สามารถลดหรือชะลอการหลุดร่วงของเส้นผม เช่น ไบโอติน และแร่ธาตุสังกะสี (ซิงค์) เป็นต้น 4. หลีกเลี่ยงความเครียดและนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ แต่หากปฏิบัติอย่างต่อเนื่องแล้วยังไม่ดีขึ้นหรือมีความผิดปกติที่รุนแรง ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัช กรเพื่อหาสาเหตุและทำการรักษาต่อไปครับ ภก. อานันทชัย ดำนงค์ Pharmacy Shop Manager anun 5vůniau -1000 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและตัวสินค้า หรือระงับจำหน่ายในกรณีที่เกิดจากการผิดพลาดจากการพิมพ์ หรือสินค้าขาดตลาด หรือจำหน่ายหมดก่อนกำหนด หรือปฏิบัติตามคำสั่งของราชการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (ราคาขายเป็นเงินบาท), ราคาปกติของสินค้าเป็นราคา ณ วันที่สั่งพิมพ์เอกสารนี้ ทั้งนี้ราคาดังกล่าวอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงระยะเวลาที่จัดโปรโมชั่น,ภาพในเอกสารนี้ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น, สินค้าบางรายการ ไม่ร่วมรายการที่ร้านคุ้มค่า REGENEZ Hair Tonic NIL-)

Tesco Lotus promotions

Most popular promotions